De Groene Bunker

In 2019 heeft NOBS film & video, een filmproductiebedrijf gevestigd op Saksen Weimar, aan de gemeente voorgesteld om de bunker een herbestemming te geven als ‘vertical farm’. Naar aanleiding van dit voorstel en de welwillende reactie van de gemeente hebben de initiatiefnemers Derk van den Berg, Ibrahim Akkul en Erik van den Brink in 2020 stichting De Groene Bunker opgericht.

De stichting heeft zich tot doel gesteld om te onderzoeken of het mogelijk is om in de bunker voedsel te verbouwen voor de lokale markt op een duurzame, innovatieve wijze, alsmede te onderzoeken of het mogelijk is de bunker te gebruiken voor andere innovatieve, duurzame doeleinden, waaronder activiteiten met een sociaal-maatschappelijke insteek.

Terug naar tijdlijn