Gemeente Arnhem

In de jaren die volgden zijn er diverse voorstellen geweest voor een herbestemming van de bunker. Een groep bewoners stelde een wijkcentrum voor, maar het gebrek aan daglicht was een belemmerende factor. Daarnaast was de gemeente bang voor een toename in verkeersstromen als hier evenementen georganiseerd zouden worden. Een horecabestemming vond ook geen doorgang, omdat het vanwege restricties in het bestemmingsplan niet mogelijk is aan de buitenkant van de bunker te bouwen. Stichting SLAK stelde voor er oefen- en atelierruimtes in te realiseren, maar door interne problemen vond ook dit plan geen doorgang. Een vereniging van oud-militairen heeft een plan ingediend voor een museum en een plek voor re-enactment van historische situaties, maar vanwege de benodigde hoeveelheid werk om de binnenkant van de bunker op te knappen, zagen zij in 2015 af van dit plan. In 2017 raakte filmbedrijf NOBS, gevestigd op het oude kazerneterrein, met de gemeente in contact over een herbestemming van de bunker. Uiteindelijk werd gezamenlijk besloten om de mogelijkheden voor een vertical farm in de bunker verder te onderzoeken. Dit idee leek binnen de gestelde kaders voor herbestemming van de bunker te passen en een intentieverklaring tussen NOBS en de gemeente werd opgesteld. In 2019, toen bijna alle fases van de nieuwe wijk waren opgeleverd, heeft de gemeente de bunker laten saneren om een passende herbestemming te vergemakkelijken.

Terug naar tijdlijn