Haalbaarheidsonderzoek

Nadat de bunker op Saksen Weimar 25 jaar lang gebruikt was als communicatiecentrum voor de Koninklijke Luchtmacht, kwam deze in 2001 leeg te staan. In 2007 kwam zowel de bunker als het omliggende kazerneterrein in het bezit van de gemeente Arnhem. Op het kazerneterrein werd in 2012 begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, de bunker bleef echter leegstaan.

Herbestemming

Het omliggende terrein heeft inmiddels een heuse gedaantewisseling ondergaan, maar de bunker bleef, ondanks meerdere plannen, leeg staan. Totdat NOBS, een filmproductiebedrijf op Saksen Weimar, in 2019 het idee van een vertical farm in de bunker opperde bij de gemeente. Dit voorstel werd met veel enthousiasme ontvangen en stichting De Groene Bunker is opgericht met het doel de mogelijkheden te onderzoeken: is het mogelijk om in de bunker voedsel voor de lokale markt te verbouwen op een duurzame en innovatieve wijze? En hoe kan de bunker gebruikt worden voor andere innovatieve en duurzame doeleinden, waaronder activiteiten met een sociaal-maatschappelijke insteek.

Onderzoek

In het onderzoek wordt de huidige situatie van de bunker belicht, van de locatie en de omgeving tot de bouwtechnische staat van het gebouw. Daarnaast praatten we met lokale ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoekers, de gemeente en buurtbewoners over de kansen die zij zien voor de bunker. Ook vertellen we wat over de turbulente geschiedenis van de bunker en kijken we naar inspirerende projecten in binnen en buitenland.  Al deze informatie combineren we om uiteindelijk tot twee mogelijke herbestemming scenario’s voor de bunker te komen.

Circulaire stadsboerderij

Het eerste scenario focust op de productie en verkoop van circulaire voedselproductie. Reststromen uit de stad worden hoogwaardig hergebruikt voor lokale voedselproductie. Zo groeien paddenstoelen op organische reststromen zoals zaagsel, koffiedik en bierbostel. Het donkere, vochtige en stabiele klimaat in de bunker lijkt daarbij ideaal voor de paddenstoelenteelt. Wormen kunnen de reststromen van de paddenstoelenteelt verwerken tot een waardevolle compost, die op zijn beurt kan dienen als voeding voor bladgroenten en microgreens in een vertical farm. De afzetmarkt bestaat uit horeca en particulieren in de stad Arnhem. Een nadeel van dit scenario is dat de bunker op deze manier geen grote toegevoegde sociale waarde heeft voor de buurt en de stad waar de bunker middenin ligt.

Een maatschappelijk doel

In het tweede scenario wordt circulaire voedselproductie gebruikt als ondersteuning voor een maatschappelijk doel. We willen mensen dichter bij (de herkomst) van hun eten brengen, en zowel volwassenen als kinderen laten zien waar hun eten vandaan komt. De groene bunker stimuleert en faciliteert belangstellenden en startende ondernemers om zelf op een duurzame manier met voedsel aan de slag te gaan. Op deze manier is er binnen de Groene Bunker een grote rol weggelegd voor educatieve programma’s. De gemeente, lokale ondernemers en onderwijsinstellingen reageren enthousiast op dit scenario. Met enkele onderwijsinstellingen is reeds een succesvolle samenwerking in gang gezet, welke door studenten zeer goed werd ontvangen.

Wil je meer weten? Download dan hier het volledige haalbaarheidsonderzoek.

Leave a Comment

Your email address will not be published.